Varför vill jag bli en rising star?

Som ny inom konsultbranschen har jag mycket att lära mig och jag tror att detta program kan ge mig rätt verktyg för att starta min resa på B3. Jag gillar att man dessutom får en mentor som kan hjälp till och stötta på vägen. Utöver det verkar kunskapsutbytet mellan deltagarna i programmet vara otroligt lärorikt och jag ser fram emot att få möjlighet att skapa ett större kontaktnät inom företaget.